Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów - zapraszamy

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Książka przychodów i rozchodów prowadzona jest w systemie komputerowym stworzonym dla biur rachunkowych systematycznie aktualizowanym. Rozliczenia prowadzone są w powiązaniu z podatkiem VAT, modułem płacowym, amortyzacją środków trwałych oraz wielu innymi modułami.

Ewidencja przychodów