Prowadzenie ksiąg rachunkowych - zapraszamy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzimy komputerowo. Firma posiada licencję na obsługę programu sieciowego dla wielu klientów. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy obowiązujące deklaracje miesięczne oraz roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Stała współpraca z prawnikiem umożliwia pomoc przy pozostałych obowiązkach wynikających z innych przepisów.

Ewidencja przychodów